Cài đặt và quản trị CentOS Web Panel – Free Web Hosting Control Panel

47 Likes Comment
Thong-Tin-Dang-Nhap-CentOS-Web-Panel-1

Giới thiệu CentOS Web Panel

CentOS Web Panel – Web Hosting miễn phí được thiết kế để quản lý nhanh chóng và dễ dàng các máy chủ (Dedicated & VPS), chạy trên hệ điều hành Linux phổ biến là CentOS, cung cấp nhiều tính năng để quản trị máy chủ.

Các tính năng chính

 • Apache/Nginx/Lightspeed Web Server
 • PHP 5.6 -> 7.5 (suPHP, SuExec, PHP-FPM + PHP version switcher).
 • MySQL/MariaDB + phpMyAdmin.
 • MongoDB
 • Email – Postfix và Dovecot, mailboxes, RoundCube
 • CSF (Config Server Firewall).
 • Backups
 • WordPress Support
 • FreeDNS Server
 • Varnish software

Yêu cầu hệ thống

 • Tối thiểu 512MB RAM (OS 32bit) và 1GB RAM (OS 64bit)
 • Tối thiểu 4GB RAM nếu cần chạy phần mềm Antivirus
 • Tối thiểu 10GB ổ cứng
 • HDH hỗ trợ: CentOS 6.x/7.x, RHEL 6.x/7.x, Cloud Linux 6.x/7.x

Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel

Cập nhật hệ điều hành

sudo yum -y update

Reboot lại để đảm bảo các package được cập nhật

sudo reboot

Cài đặt wget

sudo yum -y install wget

Cài đặt CentOS Web Panel

Trên CentOS 6.x

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest

Trên CentOS 7.x

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động. Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta có thông tin đăng nhập như sau:

Lưu thông tin đăng nhặp lại, sau đó chúng ta reboot lại server.

sudo shutdown -r now

Quản lý CentOS Web Panel

Đăng nhập vào CentOS Web Panel

Từ thông tin đăng nhập ở trên chúng ta login vào server ở địa chỉ http://SERVER_IP:2030/ hoặc http://SERVER_IP:2031/

Với thông tin đăng nhập

 • User: root
 • Password: là SSH Password của user root, các bạn có thể set lại bằng command passwd root trên Server

Bảng điều khiển của CentOS Web Panel

Cài đặt và nâng cấp phiên bản PHP 7.x

Truy cập [ PHP Settings ] -> [ PHP Selector v2 ] -> Chọn phiên bản PHP cần cài đặt

Sau đó truy cập [ PHP Settings ] -> [ PHP Version Switcher ] -> Thay đổi version PHP mặc định

Nó sẽ cài đặt PHP version 7.3.6 ở backgroud, chúng ta có thể sử dụng lệnh tail -f /var/log/php-rebuild.log để kiểm tra tình trạng.

Thay đổi Web Server

Truy cập [ WebServer Settings ] -> [ Select WebServer ] -> Chọn Loại Web Server mà bạn mong muốn

 • Apache Only
 • Nginx Only
 • LiteSpeed Enterprise (Free for 30 days)
 • Nginx & Apache
 • Nginx & Varnish
 • Nginx & Varnish & Apache

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *