Screenshot_22

Hướng dẫn download và cài đặt Windows Server 2016

Hướng dẫn download và cài đặt Windows Server 2016

155 Likes Comment
Screenshot_11

Hướng dẫn download và cài đặt Microsoft SQL Server 2016 & 2017

Hướng dẫn download và cài đặt Microsoft SQL Server 2016 & 2017

140 Likes Comment
DeAuXKk

Share Script kích hoạt bản quyền kỹ thuật số cho Windows 10

Tin vui cho anh em có đam mê với bản win 10 là đã chính thức lấy được bản quyền kĩ thuật số, có nghĩa cài đi cài lại vô tư không cần đắn đo…

44 Likes Comment