Hướng dẫn backup dữ liệu lên Google Drive trên hệ điều hành CentOS

118 Likes Comment
Screenshot_3

Hướng dẫn backup dữ liệu lên Google Drive trên hệ điều hành CentOS

wget -O drive https://drive.google.com/uc?id=0B3X9GlR6EmbnMHBMVWtKaEZXdDg  
mv drive /usr/sbin/drive  
chmod 755 /usr/sbin/drive

Nếu gặp lỗi

wget: command not found

thì bạn cài đặt wget bằng lệnh sau

yum install wget -y

2). Thực thi file gdrive và lấy token của tài khoản Gmail

Bạn chỉ cần gõ drive , file sẽ trả về đường dẫn dạng\

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=123456789123-7n0vf5akeru7on6o2fjinrecpdoe99eg.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive&state=state 

Mở trình duyệt và copy link trên vào thanh địa chỉ, và đăng nhập với tài khoản google drive của bạn .

Bạn sẽ nhận được mã token sau khi xác nhận cho phép tương tác tới dịch vụ Google Drive

Copy mã token về cửa sổ SSH

Enter verification code: 4/9gKYAFAJ326XIP6JJHAEhs342t35LPiA5QGW0935GHWHy9

Vậy là bạn đã thực hiện xong việc cho phép VPS kết nối tới tài khoản Google Drive của bạn

3). Tạo script upload như sau:

nano /root/autobackup.sh

 Copy nội dung sau

#!/bin/bash
LOCALFOLDER=/backup
GFOLDERID=0B5I8-U7RcQGieF9rYmNudkkwQWM
for i in $(ls $LOCALFOLDER)
do
drive  upload --file /backup/$i -p $GFOLDERID
done

Trong đó

LOCALFOLDER là vị trí folder chứa files backup của bạn

GFOLDERID là ID folder sẽ lưu trữ file backup của bạn

3.a) Cách lấy Google Drive Folder ID

– Đăng nhập vào tài khoản google drive của bạn, và tạo folder

– Sau khi tạo folder xong, click đúp vào folder đó để mở folder. Lúc này trên thanh địa chỉ sẽ là Google Drive Folder ID của bạn, copy Google Drive Folder ID về file script

*** Sau khi hoàn thành các phần khai báo bạn, ấn lần lượt các phím sau “Ctrl + X“, Y , [Enter] để lưu lại files thực thi

4), Đặt lịch tự động backup bằng cách gõ lệnh sau vào khung cửa sổ SSH

echo "0 4 */6 * * sh /root/autobackup.sh" >> /etc/crontab

Lệnh này sẽ thực thi file backup 6 ngày một lần vào 4h sáng.

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *