Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin Chi Tiết Cho Centos 6,7 & 8

43 Likes Comment
Screenshot_17

Hôm nay minh hướng dẫn các bạn cài đặt chi tiết directadmin .

Bước 1. Cài đặt và cập nhật thời gian. Nếu chưa cài đặt hãy chạy lệnh sau: trong khi đang cài, đừng thao tác gì trên màn hình cmd nhé

yum –y update

Bước 2. Installing wget – Cài đặt wget

Hãy dùng lệnh sau để cài đặt wget: Bạn sẽ nhập “y” sau đó nhấn enter nếu được hỏi 🙂

wget cài rất nhanh, mất vài s thôi nhé

yum install wget

B3: Chọn thông tin cài đặt ứng với hệ điều hành đang sử dụng:

Centos6:


yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

Centos7:

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

Centos 8:

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file \
kernel-headers hostname
Bước 4: đảm bảo thông tin giấy phép của bạn là chính xác.

Đăng nhập vào tài khoản khách hàng của bạn tại https://www.DirectAdmin.com/clients và nhấp vào liên kết “xem” bên cạnh giấy phép của bạn.
Xác minh rằng địa chỉ IP máy chủ và hệ điều hành là chính
xác. Cũng đảm bảo rằng giấy phép là hoạt động và xác minh (nếu không, sau đó hệ thống thanh toán của chúng tôi chưa xử lý đơn đặt hàng của bạn).

Bước 5: bắt đầu cài đặt!

Đăng nhập như là người gốc và tải về tập tin setup.sh

wget-O setup.sh https://www.directadmin.com/setup.sh

Thay đổi quyền trên tệp setup.sh

chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh

./setup.sh

-Gõ y và nhấn Enter để cài đặt các gói cần thiết.

Điền Client ID, License ID và hostname. Các thông tin về Client ID, License ID, bạn cần điền chính xác bởi nếu không khi cài đặt sẽ báo lỗi bản quyền.

Lưu ý rằng hostname không được giống với tên miền chính. 

Các câu hỏi tiếp theo thì bạn tiếp tục nhấn y và nhấn Enter.

-Sau khi cài đặt thông tin truy cập cũng như tài khoản bạn lưu lại để sử dụng

Sau khi cài đặt xong, bạn thử đăng nhập vào link với tài khoản hiển thị trên màn hình. Nếu không chạy thì bạn phải chạy thêm các lệnh để mở port cho firewall với câu lệnh sau: 

firewall-cmd --zone=public --add-port=2222/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

systemctl restart directadmin

Bây giờ thì login vào trình duyệt web thử:

https://ip của bạn:2222

Dùng thông tin Admin username, Admin password phía trên để login vào.

Như vậy là việc cài đặt DirectAdmin đã hoàn thành. Chúc bạn cài đặt thành công!

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *