Hướng dẫn cài đặt gửi dữ liệu từ Contact Form 7 về Google Sheets

44 Likes Comment
image-20

Cài đặt plugin CF7 Google Sheets Connector cho website

Để gửi dữ liệu qua Google Sheets, website cần cài đặt plugin Contact Form 7 Google Sheets Connector.

Sau khi cài đặt plugin thành công, bạn truy cập vào Form liên hệ -> Chọn Google Sheet và lấy code (Chọn Get Code) như hình:

Sau khi chọn Get Code, một tab mới được mở để bạn đăng nhập vào tài khoản Google (tài khoản Gmail) để kết với với plugin Contact Form 7 Google Sheet.

Sau khi đăng nhập thành công, Plugin yêu cầu quyền truy cập và sử dụng dữ liệu Gogole Drive của tài khoản Gmail, chọn cho phép để tiếp tục.

Sau khi có được đoạn mã từ Google, bạn quay lại trang quản trị WordPress (Trang Admin), copy và dán đoạn mã đó vào ô Google Access Code, chọn Save để lưu lại thiết lập.

Sau khi Save, bạn đã hoàn thành việc cài đặt, kết nối Google Sheets với plugin CF7 Google Sheets Connector.

Tạo bảng tính mới (hoặc sử dụng bảng tính cũ) trên Google Sheets để lưu thông tin

Để lưu thông tin mà người dùng gửi thông qua Contact Form 7, bạn cần truy cập vào Google Drive (Lưu ý là sử dụng đúng với email bạn vừa thực hiện kết nối với Plugin Contact Form 7 Gogole Sheet Connector), tạo một bảng tính (Sheet).

2 Thông tin bạn cần chú ý là Tên bảng tính và Tên trang tính (Sẽ sử dụng để nhập vào plugin)

Trong trang tính (Google Sheet), bạn nhập nội dung cho các cột như sau:

Lưu ý:

– Nên cung cấp các thông tin này ở hàng đầu tiên (hàng số 1), vì vậy hãy tạo một bảng tính mới hoàn toàn trống.
– Nội dung ở cột đầu tiên (A) BẮT BUỘC là Date.
– Ở các cột tiếp theo, nhập thông tin tương ứng với các trường trong Contact Form 7.

Một số trường mặc định mà bạn có thể lấy dữ liệu

date: Thông tin ngày người dùng gửi Form
time: Thời gian gửi Form yêu cầu
remote-ip: Thông tin địa chỉ IP của người gửi
url: Đường link chứa Form được gửi (người dùng sẽ gửi Form từ trang nào trên website)

Ngoài ra còn các trường thông tin mà bạn có thể lấy như:

Cài đặt và thiết lập form trong Contact Form 7

Tạo một Form liên hệ mới (hoặc có thể sửa lại form mặc định có sẵn) mà bạn sử dụng để cài đặt trên website cho người dùng gửi yêu cầu về Google Sheet. Tại đây Mona sẽ tạo một form mới hoàn toàn để tiện chỉnh sửa, nội dung của form bao gồm:

Mở Tab Google Sheets, điền thông tin Tên bảng tính và Tên trang tính mà bạn vừa tạo ở trên:

Chọn Save để lưu lại thông tin.

Cách lấy Sheet ID và Tab ID của trang tính Google.

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *