Tạo Form Liên Hệ đầy đủ chức năng bằng API Google Form

49 Likes Comment
image-29

Giải pháp này giúp ta tạo được một form liên hệ có Api và nơi lưu trữ, report đầy đủ một cách nhanh chóng – không cần viết Api và Database . Chức năng này phù hợp cho những website langding page, bất động sản, giới thiệu sản phẩm,…không cần phải viết database chi cho phức tạp.

Bước 1 :  Tạo Google Form

Tạo google form với những field mà bạn cần

Bước 2 : Nhấn Vào Preview để xem form và lấy code

  • Dán vào file code của mình cần thêm contact form :
  • Với action là url = url  action của google form
  • Target=”hidden_iframe” : để giữ website ở lại trang hiện tại , không chuyển sang google form khi user Submit
  • Copy name của các thẻ input của Google Form gắn vào Source code :
  • Ở các version củ của Google Form thì chỉ cần rê chuột đến thẻ input trên Form là sẽ thấy được name của input đó . Nhưng ở version mới nhất 2020 thì  hãy tìm đến ngay thẻ div ngay dưới thẻ form mở ra sẽ có những thẻ input hidden như hình sau – và copy chúng là được :

Dán name vào từng thẻ input cần lưu lại ở source code contact Form là được :

Chú Thích Thêm :


– Nếu các field cần là select/dropdown hay checkbox thì trong google form vẫn chỉ chọn là Short/long answer text. Sau đó ở Source code ta vẫn làm thẻ select hay checkbox bình thường nhưng khi user chọn thì bind giá trị cho 1 thẻ input với type hidden và name = với name của field cần điền trên google Form . Xem ví dụ hình dưới :

Không nên chọn những cái này trong Google Form :

Bước 3 : thêm thẻ input hoặc button  type submit nằm trong thẻ <form> là được (sau thẻ <form> – trước thẻ </form>)

Vậy là xong !! Khi user nhập thông tin trên website của bạn nhưng dữ liệu sẽ được lưu vào Google Form

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *