Thông tin Chi Tiết Mdaemon và Chức Năng Mdaemon

38 Likes Comment
MDaemon Messaging Server

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

I. Lợi ích, công dụng

 • Nhận/ gửi Email, cộng tác trong công việc, nhắn tin, chat …tin cậy và bảo mật
 • Giao diện thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng
 • Chi phí quản trị và bảo trì thấp. Thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)
 • Thay thế cho các ứng dụng quản lý thư điện tử: Microsoft Exchange, Gmail…

II. Tính năng1. Tổng quan về MDaemon Email Server

 • MDaemon Email Server hầu như không cần bảo trì và đơn giản hóa các yêu cầu nhắn tin và cộng tác với thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng, cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của ngân sách doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). 
 • Dưới đây là bảng tóm lược các chức năng của phần mềm MDaemon Email Server
  • Easy Setup, Administration, and Maintenance Dễ dàng thiết lập, quản trị và bảo trì
  • Share and Collaborate Chia sẻ thông tin và hợp tác trong công việc
  • Mailing List Engine Cơ chế xử lý danh sách gửi thư
  • Smart Message Routing Định tuyến tin nhắn thông minh
  • Attachment Support for Calendars, Contacts, Tasks, and Notes Hỗ trợ tệp đính kèm cho Lịch, Danh bạ, Nhiệm vụ và Ghi chú
  • Attachment Linking Tạo đường link đối với các tệp đính kèm
  • On-Demand Mail Relay (ODMR) Chuyển tiếp thư theo yêu cầu (ODMR)
  • Domain Manager Quản lý tên miền
  • Share Domains Across Multiple MDaemon Email Servers Chia sẻ tên miền trên nhiều máy chủ MDaemon Email Servers
  • Domain Gateway Cổng tên miền
  • User Account Import / Export Nhập / xuất tài khoản người dùng
  • Account Restrictions Hạn chế quyền của tài khoản người dùng
  • Public Folder Manager Quản lý thư mục chung
  • Documents Folder File Restrictions Thiết lập hạn chế đối với các thư mục tài liệu
  • Public Folder Message Ticketing System Hệ thống tạo ticket thư mục tin nhắn chung
  • Account Quota Configuration Cấu hình hạn ngạch tài khoản người dùng
  • Active Directory Monitoring Giám sát thư mục Active Directory
  • MDaemon Backup and Recovery MDaemon Sao lưu và khôi phục dữ liệu
  • Support for Virtual Environments Hỗ trợ môi trường ảo
  • Custom Mail Queuing Tùy chỉnh hàng đợi thư gửi đi
  • Queue Management System Hệ thống quản lý hàng đợi thư gửi đi
  • Holding Queue for Errors Giữ lại hàng đợi thư gửi đi bị lỗi
  • Pruning Xóa bỏ dữ liệu
  • Complex IMAP Filters Bộ lọc IMAP phức tạp
  • IMAP COMPRESS IMAP COMPRESS
  • Colorized Session Logs Nhật ký phiên tô màu
  • Account Grouping and Templates Nhóm tài khoản người dùng và mẫu Templates
  • Email Signatures (Account & Domain-Based) Chữ ký email (Tài khoản & tên miền)
  • Performance Counters Bộ đếm hiệu suất
  • Bandwidth Throttling Giới hạn băng thông
  • IPv6 Support Hỗ trợ IPv6
  • Message Recall Thu hồi tin nhắn đã gửi đi
  • CalDAV Support Hỗ trợ CalDAV
  • CardDAV Support Hỗ trợ CardDAV
  • Do Not Disturb Chế độ “Đừng làm phiền”
  • Flexible ActiveSync Email Account Migration Tool Công cụ di chuyển tài khoản email ActiveSync linh hoạt
  • Manage MDaemon Connector for Outlook Client Settings Quản lý các cài đặt kết nối MDaemon với Outlook Client
  • XML API for Complimentary Applications API XML cho các ứng dụng miễn phí
  • Low Disk Space Alert Notifications Thông báo dung lượng ổ đĩa sắp hết
  • Language Support Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Additional Features Tính năng bổ sung khác

2. Giải thích chi tiết các tính năng của phần mềm2.1 Dễ dàng thiết lập, quản trị và bảo trì (Easy Setup, Administration, and Maintenance)

 • MDaemon Email Server cài đặt rất nhanh và dễ dàng, yêu cầu bảo trì ít hơn so với máy chủ email trung bình (bao gồm cập nhật phần mềm tự động) và cung cấp một số tùy chọn quản lý thiết bị di động, bao gồm các tính năng được cấp phép cho phần mềm chống vi-rút, máy khách Outlook client và kết nối di động qua ActiveSync và tính linh hoạt quản trị từ xa để làm cho quản lý email đơn giản. Phần mềm máy chủ thư MDaemon Email Server cung cấp tính linh hoạt của các dịch vụ IMAP, POP, SMTP và DomainPOP và không yêu cầu Hệ điều hành máy chủ (Server Operating System). Cung cấp thư trực tiếp đến máy chủ thư của người nhận (Recipients’ Mail Server) hoặc đến máy chủ lưu trữ thông minh (Smart Host) của bạn. Nó cũng có tính năng GUI trực quan, dựa trên nhiệm vụ, tích hợp cơ sở dữ liệu tài khoản dễ dàng (thông qua xác minh Active Directory, LDAP, ODBC hoặc MDaemon’s Minger), hỗ trợ nhiều tên miền và sao lưu và khôi phục đơn giản (thông qua cấu trúc tệp phẳng).

2. 2 Chia sẻ thông tin và hợp tác trong công việc (Share and Collaborate)

 • MDaemon Email Server lưu trữ tin nhắn và dữ liệu cộng tác nhóm trên máy chủ email server, do đó tập trung tất cả nội dung kinh doanh. MDaemon Webmail, MDaemon Connector for Outlook, và MDaemon ActiveSync cho phép bạn chia sẻ Email, Thư mục – Folder (bao gồm các thư mục phụ – Sub folder), tiện ích tạo lịch công tác (Calender) hiển thị thời gian rảnh rỗi / bận rộn, Danh bạ (Contacts), Danh sách phân phối (Distribution Lists), Nhiệm vụ công việc (Tasks), Ghi chú (Notes) và Tài liệu (Documents) giữa người dùng và thiết bị.

2.3 Cơ chế xử lý danh sách gửi thư (Mailing List Engine)

 • Tạo và quản lý các bản tin (bulletins), các cuộc thảo luận (discussions) và danh sách phân phối (distribution lists) dễ dàng để giao tiếp hiệu quả trên nhiều cấp độ. Lập lịch tùy chỉnh và xếp hàng thư cho phép quản lý thư đi linh hoạt hơn. Quan hệ các thành viên trong danh sách gửi thư (Mailing List membership) có thể được lưu trữ trong MDaemon hoặc trong cơ sở dữ liệu tuân thủ ODBC.
 • Các tính năng của xử lý danh sách gửi thư (Mailing Lists) bao gồm: Mailing List Subscription Reminders, Option to Replace FROM Header with List’s Email Address, List-ID Support, Support for List-Post, List-Subscribe, List-Unsubscribe, List-Help, List-Owner, List-Archive Mailing List Headers, và Remove Duplicate Recipients when Message Sent to Multiple Mailing Lists.

2.4 Hỗ trợ đính kèm đối với Lịch, Danh bạ, Nhiệm vụ và Ghi chú (Attachment Support for Calendars, Contacts, Tasks, and Notes)

 • Các tệp đính kèm có thể được thêm vào các mục Lịch (Calendars), Danh bạ (Contacts), Nhiệm vụ (Tasks) và Ghi chú (Notes) qua MDaemon Webmail, MDaemon Connector for Outlook, hoặc CalDAV hoặc CardDAV client yêu thích của bạn. Khi lên lịch một cuộc họp, các tệp đính kèm được thêm vào các sự kiện lịch sẽ được gửi đến tất cả những người tham dự cuộc họp.

2.5 Tạo đường link đối với các tệp đính kèm (Attachment Linking)

 • Tính năng Attachment Linking của MDaemon loại bỏ các tệp đính kèm khỏi các email gửi đến / gửi đi và lưu trữ chúng cục bộ trên máy chủ. Thay cho tệp đính kèm thực tế, máy chủ thư sẽ chèn một URL mà người dùng có thể nhấp vào để truy xuất (các) tệp đính kèm khi cần. Lưu trữ các tệp đính kèm trên máy chủ thay vì đính kèm chúng vào các tin nhắn gửi đến / gửi đi làm giảm lượng băng thông cần thiết vì ít dữ liệu được truyền đi, không gian ổ đĩa có giá trị được giải phóng trên máy khách và thiết bị di động và không còn cần phải lo lắng về hạn chế kích thước tập tin đính kèm. Tệp đính kèm trong và ngoài có thể được tự động nén hoặc trích xuất để tiết kiệm không gian ổ đĩa và băng thông.

2.6 Chuyển tiếp thư theo yêu cầu (On-Demand Mail Relay (ODMR))

 • Chuyển tiếp thư theo yêu cầu (ODMR) cho phép người dùng kết nối với ISP (Internet Service Provider) hoặc cổng (Gateway) hoặc máy chủ lưu trữ (host) bên ngoài khác thông qua phiên xác thực (session) để truy xuất thư. Đây là một phương thức truy xuất tin nhắn ưa thích khi sử dụng địa chỉ IP động (dynamic IP address).

2.7 Định tuyến tin nhắn thông minh (Smart Message Routing)

 • Khi tính năng định tuyến tin nhắn thông minh (Smart Message Routing) được bật, MDaemon sẽ duy trì các bản sao duy nhất của tin nhắn dành cho nhiều người nhận và sử dụng nhiều lệnh RCPT để gửi tin nhắn bất cứ khi nào có thể, do đó tiết kiệm không gian ổ đĩa và băng thông của bạn.

2.8 Thiết lập hạn chế đối với các thư mục tài liệu (Documents Folder File Restrictions)

 • Quản trị viên có thể hạn chế các tệp được tải lên thư mục Tài liệu theo kích thước và loại. Các cài đặt này có thể được áp dụng cho các tên miền (domain) cụ thể hoặc toàn hệ thống (system-wide).

2.9 Quản lý tên miền (Domain Manager)

 • Trình quản lý tên miền – Domain Manager – cho phép bạn định cấu hình nhiều tên miền thư. Bạn có thể thêm, đổi tên hoặc xóa tên miền thông qua trình quản lý miền. Mỗi tên miền có thể được cấu hình với tên máy chủ (host name), địa chỉ IP (IP address), máy chủ thông minh (smart host) và chữ ký tên miền riêng (domain signature). Tùy chọn bỏ bớt tài khoản và email và sự hạn chế kích thước thư cũng có thể được định cấu hình riêng cho từng tên miền (Domain).

2.10 Chia sẻ tên miền trên nhiều máy chủ email MDaemon (Share Domains Across Multiple MDaemon Email Servers)

 • Chia sẻ tên miền cho phép nhiều Máy chủ email MDaemon sử dụng cùng một tên miền và chuyển tiếp thư giữa các máy chủ này nếu một tin nhắn đến được gửi đến người dùng tồn tại trên một trong các máy chủ khác. MDaemon sẽ truy vấn các máy chủ khác được liệt kê trong cài đặt chia sẻ tên miền – Domain Sharing settings (sử dụng giao thức Minger protocol) để xác minh địa chỉ người nhận là người dùng hợp lệ trên một trong những máy chủ đó. Sau khi tin nhắn được chấp nhận, nó sẽ được gửi đến đúng máy chủ thông qua SMTP.

2.11 Cổng tên miền (Domain Gateway) 

 • Tính năng này được sử dụng để tự động tạo Cổng tên miền (Domain Gateway) cho một tên miền chưa biết trước đó khi một nguồn khác cố gửi tin nhắn của miền đó đến MDaemon và truy vấn DNS liệt kê vị trí của MDaemon dưới dạng bản ghi MX hợp lệ. Tính năng này cho phép bạn trở thành một máy chủ dự phòng cho một tên miền khác một cách hiệu quả bằng cách cấu hình hệ thống DNS để sử dụng IP của bạn như một máy chủ MX thay thế.

2.12 Nhập/ xuất tài khoản người dùng (User Account Import / Export)

 • Tài khoản người dùng có thể dễ dàng được nhập hoặc xuất bằng tệp được phân cách bằng dấu phẩy.

2.13 Hạn chế tài khoản người dùng (Account Restrictions)

 • Hạn chế tài khoản người dùng cho phép quản trị viên ngăn các tài khoản cụ thể nhận thư từ các tên miền bên ngoài và / hoặc gửi thư đến các tên miền bên ngoài. Tin nhắn bị hạn chế có thể bị từ chối, trả lại cho người gửi, gửi cho postmaster hoặc gửi đến bất kỳ địa chỉ email nào khác.

2.14 Quản lý thư mục chung (Public Folder Manager)

 • Thư mục chung được quản lý thông qua trình quản lý thư mục chung – Public Folder Manager. Các thư mục được sắp xếp theo tên miền trong một menu phân cấp. Quyền truy cập tùy chỉnh có thể được ủy quyền trên cơ sở cho mỗi người dùng.

2.15 Hệ thống tạo ticket thư mục tin nhắn chung (Public Folder Message Ticketing System)

 • MDaemon cho phép các thư mục chung được cấu hình với việc tạo ticket tin nhắn bằng bất kỳ ứng dụng khách nào có quyền truy cập vào các thư mục chung. Khi điều này được kích hoạt cho một thư mục chung, MDaemon sẽ thêm tên thư mục chung và một mã định danh duy nhất vào chủ đề của các tin nhắn được gửi đến địa chỉ gửi của thư mục chung. Tính năng này có thể được sử dụng với tất cả các máy khách có quyền truy cập thư mục chung này. Các tin nhắn gửi đi có chủ đề được định dạng đặc biệt này sẽ thay đổi địa chỉ “From” thành địa chỉ gửi của thư mục chung và một bản sao của tin nhắn gửi đi sẽ được đặt vào thư mục chung con có tên “Replied to”. Ngoài ra, mọi tin nhắn gửi đến với chủ đề được định dạng đặc biệt này sẽ được tự động chuyển hướng đến thư mục chung, bất kể địa chỉ mà tin nhắn được gửi đến.

2.16 Cấu hình hạn ngạch tài khoản người dùng (Account Quota Configuration)

 • Với tính năng hạn ngạch tài khoản người dùng, bạn có thể chỉ định số lượng tin nhắn cho phép tối đa của tài khoản và dung lượng ổ đĩa tối đa mà tài khoản có thể sử dụng. Nếu việc gửi thư đến tài khoản được cố gắng vượt quá giới hạn thư tối đa hoặc dung lượng ổ đĩa tối đa được phân bổ, MDaemon có thể thông báo cho người gửi rằng hộp thư người nhận đã đạt đến hạn ngạch.

2.17 Giám sát Active Directory (Active Directory Monitoring)

 • MDaemon có thể theo dõi Active Directory, nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng. Tất cả quyền truy cập của MDaemon vào Active Directory là một chiều – từ Active Directory đến MDaemon. MDaemon không có cách nào thay đổi các tệp lược đồ ánh xạ (schema files). Trình quản lý tài khoản Account Manager của MDaemon giám sát Active Directory, tự động phản ánh các bổ sung và thay đổi. MDaemon cũng cung cấp các tùy chọn để xử lý các tài khoản đã xóa và giữ cho tất cả các bản ghi liên hệ công khai được cập nhật với thông tin gần đây nhất được lưu trữ trong Active Directory.

2.18 Sao lưu và khôi phục dữ liệu (MDaemon Backup and Recovery)

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu MDaemon của bạn rất nhanh chóng và dễ dàng. Các máy chủ thư khác yêu cầu thiết lập nâng cao hoặc ứng dụng của bên thứ ba để sao lưu và phục hồi, nhưng với MDaemon, bạn có thể sao lưu các tệp cấu hình (configuration files), thư (email), thư mục chung (public folder) và các cài đặt khác bằng cách kéo và thả đơn giản.

2.19 Hỗ trợ môi trường ảo (Support for Virtual Environments)

 • Các ứng dụng ảo hóa có thể phục vụ như các dịch vụ dựa trên đám mây theo yêu cầu có thể được chạy cục bộ hoặc thông qua nhà cung cấp bên thứ ba được lưu trữ. Bằng cách hỗ trợ đầy đủ tất cả các nền tảng ảo hóa Windows, bao gồm VMWare, Amazon EC2 và các nền tảng khác để hỗ trợ sự tiến bộ trong công nghệ ảo hóa, quản trị viên MDaemon có thể có được khả năng mở rộng và linh hoạt hơn cho khách hàng và doanh nghiệp của họ.

2.20 Tùy chỉnh hàng đợi thư gửi đi (Custom Mail Queuing)

 • Tùy chỉnh hàng đợi thư gửi đi có thể được tạo và tùy chỉnh lịch xử lý thư chỉ định cho hàng đợi thư gửi đi (queues). Bạn có thể sử dụng quy tắc lọc nội dung để định tuyến thư đáp ứng các tiêu chí cụ thể cho hàng đợi thư gửi đi tùy chỉnh của bạn.

2.21 Hệ thống quản lý hàng đợi thư gửi đi (Queue Management System)

 • Hệ thống quản lý hàng đợi thư gửi đi của MDaemon cho phép quản trị viên xem hàng đợi thư của họ trực tiếp trong giao diện MDaemon. Các nút và nhấp chuột phải vào menu ngữ cảnh cho phép quản trị viên đóng bang (freeze), bỏ đóng bang (un-freeze) và xử lý (process) hàng đợi.

2.22 Giữ lại hàng đợi thư gửi đi bị lỗi (Holding Queue for Errors)

 • Tính năng Holding Queue có thể được sử dụng để nhận các thông báo gây ra ngoại lệ phần mềm trong quá trình xử lý AntiVirus, AntiSpam hoặc bộ lọc nội dung Content Filter. Nếu xảy ra lỗi phần mềm khi xử lý tin nhắn, nó sẽ được chuyển vào hàng chờ và không được gửi. Cài đặt thông báo tùy chỉnh cho phép bạn gửi báo cáo Tóm tắt hàng đợi thư gửi đi (Holding Queue Summary report) cho quản trị viên hoặc bất kỳ địa chỉ email nào khác theo định kỳ.

2.23 Xóa bỏ dữ liệu (Pruning)

 • Cài đặt xóa bỏ dữ liệu của MDaemon có thể được định cấu hình để tự động xóa các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian được chỉ định hoặc để xóa các tin nhắn cũ hơn một số ngày được chỉ định.

2.24 Bộ lọc thư IMAP phức tạp (Email Server – Complex IMAP Filters)

 • Với các bộ lọc IMAP phức tạp, quản trị viên có thể đặt nhiều tham số lọc dựa trên kích thước thư hoặc nội dung của bất kỳ tiêu đề thư nào và thực hiện các hành động như di chuyển, xóa, chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thư.

2.25 Tiện ích nén dữ liệu – IMAP COMPRESS

 • Mục tiêu của tính năng IMAP COMPRESS của MDaemon là giảm mức sử dụng băng thông của IMAP. Đối với các kết nối băng thông thấp, điều này có thể cải thiện hiệu suất khi truy xuất dữ liệu từ các thư mục lớn. Tiện ích mở rộng IMAP COMPRESS nén tất cả dữ liệu được gửi đến và từ máy khách. Điều này giúp giảm băng thông được sử dụng bởi IMAP. Điều này không yêu cầu thêm bộ nhớ và sử dụng CPU cho mỗi phiên IMAP. Phản hồi IMAP từ kiểm tra thư mới nén tới 90%. Tiêu đề thư và nội dung nén từ 50-70% và văn bản có mẫu lặp lại nén tốt hơn văn bản ngẫu nhiên. Tốc độ nén sẽ thay đổi theo môi trường và có thể bị vô hiệu hóa.

2.26 Dùng màu sắc để hiển thị nhật ký các phiên truy cập khác nhau (Colorized Session Logs) 

 • Thông tin định tuyến thư được hiển thị qua các tab ở cuối giao diện MDaemon được hiển thị trong nhật ký phiên được đánh dấu bằng mã màu khác nhau – Colorized Session Logs. Điều này cho phép các lệnh và lỗi giao thức nổi bật để xem xét và khắc phục sự cố dễ dàng hơn.

2.27 Nhóm tài khoản người dùng và các mẫu cấu hình (Account Grouping and Templates)

 • Accounts menu bao gồm Groups menu và Templates menu. Mẫu cấu hình được sử dụng để kiểm soát các dịch vụ và tính năng có sẵn cho các tài khoản thuộc các nhóm được chỉ định mẫu đã chọn. Do đó, các nhóm có thể được sử dụng để tự động chỉ định hầu hết các cài đặt của tài khoản. Ví dụ: nếu bạn muốn chỉ định tự động trả lời cho một nhóm tài khoản nhất định, bạn có thể tạo và đặt tên cho mẫu cấu hình tài khoản xác định tự động trả lời, sau đó gán mẫu cấu hình tài khoản đó cho một nhóm, rồi cuối cùng chỉ định một hoặc nhiều tài khoản của bạn cho nhóm. Từ thời điểm đó, mẫu cấu hình sẽ xác định cài đặt tự động trả lời của tài khoản. Mẫu cấu hình có thể kiểm soát hầu hết tất cả hoặc chỉ chọn một phần các cài đặt của tài khoản. Bạn có thể quyết định những phần nào trong cài đặt của tài khoản là một phần của mẫu cấu hình.

2.28 Chữ ký email (Email Signatures (Account & Domain-Based)) 

 • Các tệp chữ ký (Signature files) cho phép quản trị viên thêm một khối văn bản vào cuối tất cả các tin nhắn được gửi bởi người dùng cụ thể hoặc bởi tất cả người dùng của một tên miền cụ thể. Chữ ký tên miền (Domain signatures) có thể bao gồm văn bản thuần túy hoặc HTML. Chữ ký email cũng hỗ trợ các macro có thể được sử dụng để chèn thông tin liên hệ của người gửi và các chi tiết khác vào chữ ký của email. Macro cho phép chữ ký tên miền và mặc định được cá nhân hóa với tên đầy đủ của người gửi, địa chỉ email (email address), điện thoại tại cơ quan (business phone), điện thoại nhà (home phone), địa chỉ nhà hoặc doanh nghiệp (address), biệt danh (nickname), tiêu đề (title) và nhiều hơn nữa

2.29 Bộ đếm hiệu suất (Performance Counters)

 • Bộ đếm hiệu suất cho phép phần mềm giám sát theo dõi trạng thái của MDaemon trong thời gian thực. Có các bộ đếm cho số phiên hoạt động cho các giao thức khác nhau, số lượng tin nhắn trong hàng đợi, trạng thái hoạt động / không hoạt động của máy chủ, thời gian hoạt động của MDaemon và thống kê phiên và tin nhắn.

2.30 Giới hạn bang thông (Bandwidth Throttling)

 • Tính năng giới hạn băng thông Bandwidth Throttling cho phép bạn giới hạn lượng băng thông được sử dụng bởi các phiên dựa trên giao thức được sử dụng – POP3, IMAP, SMTP, DomainPOP hoặc MultiPOP. Bạn có thể đặt các mức giá trị khác nhau cho từng dịch vụ chính của MDaemon trên cơ sở mỗi tên miền và bạn cũng có thể đặt giới hạn cho các kết nối cục bộ.

2.31 Hỗ trợ IPv6 (IPv6 Support)

 • IPv6 là tiêu chuẩn địa chỉ IP thế hệ tiếp theo. Nó được tạo ra để giải quyết sự sẵn có ngày càng giảm của các địa chỉ IPv4 khi có nhiều thiết bị kết nối internet tham gia vào thị trường. MDaemon hỗ trợ đầy đủ IPv6. Một số lợi ích của IPv6 bao gồm định tuyến hiệu quả hơn, cấu hình mạng được đơn giản hóa và bảo mật bổ sung. Địa chỉ IPv6 có thể được chỉ định cho từng tên miền.

2.32 Thu hồi tin nhắn đã gửi (Message Recall)

 • Tính năng Message Recall cung cấp cho người dùng một khoảng thời gian ân hạn trong đó các tin nhắn gửi đi được gửi bởi người dùng được xác thực được giữ trong hàng đợi thư đến trong một khoảng thời gian được chỉ định. Nếu nhận được yêu cầu gọi lại tin nhắn trong khoảng thời gian này, tin nhắn sẽ bị xóa khỏi hàng đợi trong như thể nó chưa bao giờ được gửi.

2.33 Hỗ trợ CalDAV (CalDAV Support)

 • CalDAV cho phép người dùng xem và cập nhật tất cả các lịch làm việc mà họ có quyền truy cập trên tất cả các máy khách CalDAV tương thích. Các ứng dụng khách CalDAV đáng chú ý bao gồm Apple iCal (Bao gồm Mac OS X), Apple iOS (iPhone / iPad) và Mozilla Thunderbird thông qua plugin lịch Lightning.

2.34 Hỗ trợ CardDAV (CardDAV Support)

 • Người dùng có thể đồng bộ hóa danh bạ của mình với thiết bị di động yêu thích hoặc ứng dụng thư khách khác bằng giao thức CardDAV. Các ứng dụng khách CardDAV đáng chú ý là Apple Address Book (bao gồm Mac OS X), Apple iOS (iPhone) và Mozilla Thunderbird thông qua plugin SOGO.

2.35 Chế độ đừng làm phiền (Do Not Disturb)

 • Tính năng đừng làm phiền (Do Not Disturb) cho phép quản trị viên đặt khung thời gian trong đó người dùng không được phép truy cập vào tài khoản của họ để kiểm tra email của họ. Trong thời gian Không làm phiền, tài khoản vẫn có thể nhận email, nhưng người dùng không thể gửi hoặc kiểm tra thư bằng cách sử dụng SMTP, IMAP, POP, MDaemon Webmail hoặc MDaemon ActiveSync.

2.36 Công cụ di chuyển tài khoản email ActiveSync linh hoạt (Flexible ActiveSync Email Account Migration Tool)

 • Ứng dụng di chuyển tài khoản email – ActiveSync – khả dụng cùng với MDMigrator gốc của MDaemon, cho phép quản trị viên di chuyển dữ liệu từ Microsoft Exchange Server. Máy khách di chuyển ActiveSync cho MDaemon cung cấp hỗ trợ di chuyển được cải thiện cho quản trị viên bằng cách dễ dàng di chuyển email, lịch, tác vụ, ghi chú và danh bạ từ bất kỳ máy chủ thư nào hỗ trợ giao thức ActiveSync phiên bản 14.1.

2.37 Quản lý các cài đặt kết nối MDaemon với Outlook Client (Manage MDaemon Connector for Outlook Client Settings)

 • Quản lý các cài đặt kết nối MDaemon với Outlook Client như tên máy chủ lưu trữ (host names), SSL và cài đặt cổng (port settings), Add-ins và các tùy chọn khác hiện có thể được lưu trữ tập trung trong MDaemon và được đẩy ra cho máy khách. Khi trình kết nối MDaemon Connector for Outlook mới cho cấu hình Outlook được tạo, chỉ cần tên người dùng và mật khẩu. Tất cả các cài đặt khác được truy xuất từ MDaemon chỉ bằng một nút bấm.

2.38 API XML cho các ứng dụng miễn phí (XML API for Complimentary Applications)

 • API XML của MDaemon cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tích hợp các ứng dụng miễn phí (như CPanel, v.v.) với MDaemon. API cho phép truy xuất thông tin từ MDaemon, bao gồm danh sách, tài khoản, tên miền, v.v. và cũng cung cấp khả năng thực hiện thay đổi cấu hình. Các thư mục và nội dung của chúng có thể được tạo, xóa, đổi tên và di chuyển cho phép các nhà phát triển hiển thị hoặc thao tác nội dung của hộp thư người dùng. Tài liệu đầy đủ có thể được tìm thấy trong thư mục MDaemon \ Docs \ API \ XML-API \.

2.39 Thông báo dung lượng ổ đĩa sắp hết (Low Disk Space Alert Notifications)

 • Khi dung lượng ổ đĩa nằm dưới ngưỡng do người dùng xác định, MDaemon có thể tự động gửi thông điệp cảnh báo đến người quản lý postmaster hoặc đến bất kỳ địa chỉ email nào khác.

2.40 Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Language Support)

III. Yêu cầu hệ thống

IV. Download

V. Các phiên bản của phần mềm

 • Tùy chọn triển khai cho MDaemon Email Server bao gồm:
  • On-Premise & Virtual Email Server
  • Hosted Cloud Email

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *